Het onze Vader/Moedergebed

Kruinchakra

U, die louter liefde bent,

Die in ons stroomt.

Voorhoofdchakra

Laat Uw kracht, 

Ons denken reinigen

Keelchakra

Laat onze woorden,

Drager zijn

Van de geest van Christus.

Hartchakra

Laat ons elkaar zegenen met liefde,

Zoals wijzelf door Uw liefde gezegend worden.

Zonnechakra

Laat ons de ogen openen

Voor de grote geheimen 

Van de kosmos.

Sacrale chakra

Laat ons wat door boosheid of verdriet

Verhard is, in ons tot stromen brengen,

Zodat de liefde ons weer vervullen gaat.

Wortelchakra

En laat ons onderkennen wat het leven schaadt,

Zodat wij haat tot liefde omsmeden en geweld

Tot mededogen.

Amen

Hans Stolp

 

Spreken zonder woorden

Ik spreek met je zonder een woord te zeggen.

Ik praat met je zonder dat een oor ons hoort.

En ook al praat ik waar iedereen bij is,

Er is  behalve jij  niemand die ons hoort.

- Rumi

Klop aan, verdwijn, val....

Klop aan en hij opent de deur.

Verdwijn en hij zal je als de zon laten schitteren.

Val en hij tilt je op naar de hemel.

- Rumi

Het gebed aan Onze Vader in het Aramees

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.

 

Vestig uw rijk van eenheid nu,

Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze,

Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.

Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden,

Opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven,

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

 

Uit u wordt geboren:

De alwerkzame wil, de levende kracht om te handelen,

En het lied dat alles verfraait,

En zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

 

Vertaling en bewerking: Bram Moerland