Het onze Vader/Moedergebed

Kruinchakra

U, die louter liefde bent,

Die in ons stroomt.

Voorhoofdchakra

Laat Uw kracht, 

Ons denken reinigen

Keelchakra

Laat onze woorden,

Drager zijn

Van de geest van Christus.

Hartchakra

Laat ons elkaar zegenen met liefde,

Zoals wijzelf door Uw liefde gezegend worden.

Zonnechakra

Laat ons de ogen openen

Voor de grote geheimen 

Van de kosmos.

Sacrale chakra

Laat ons wat door boosheid of verdriet

Verhard is, in ons tot stromen brengen,

Zodat de liefde ons weer vervullen gaat.

Wortelchakra

En laat ons onderkennen wat het leven schaadt,

Zodat wij haat tot liefde omsmeden en geweld

Tot mededogen.

Amen

Hans Stolp

 

Spreken zonder woorden

Ik spreek met je zonder een woord te zeggen.

Ik praat met je zonder dat een oor ons hoort.

En ook al praat ik waar iedereen bij is,

Er is  behalve jij  niemand die ons hoort.

- Rumi

Klop aan, verdwijn, val....

Klop aan en hij opent de deur.

Verdwijn en hij zal je als de zon laten schitteren.

Val en hij tilt je op naar de hemel.

- Rumi

Het gebed aan Onze Vader in het Aramees

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.

 

Vestig uw rijk van eenheid nu,

Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze,

Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.

Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden,

Opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven,

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

 

Uit u wordt geboren:

De alwerkzame wil, de levende kracht om te handelen,

En het lied dat alles verfraait,

En zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

 

Vertaling en bewerking: Bram Moerland

 

Dank u Vader

Want als ik zeg 'ik'

Is het in werkelijkheid U

Naar wie ik verwijs

Als mijn zelf.

Dank U Vader.

- Mooji  The Mala of God

Genees mijn lichaam, hart en ziel

Geliefde Heer, almachtige God!
Door de stralen van de zon,
door de golven van de lucht,
door het allesdoordringende leven in de ruimte,
zuiver mij en herleef en bid,
genees mijn lichaam, hart en ziel.

Amen

- Inayat Khan

 

Gebed van Jezus

O geboortegever! Vader- Moeder van de kosmos.

Bundel Uw licht in ons- maak het nuttig,

Vestig Uw Rijk van eenheid nu.

Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze,

Zoals in alle licht, zo ook in alle vormen.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.

Maak de koorden van fouten die ons binden los,

Zoals wij de strengen waarmee we anderen aan hun schuld houden, loslaten.

 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,

Maar bevrijd ons van wat ons terughoudt.

Uit u wordt de alwerkzame wil geboren,

De levende kracht om te handelen,

Het lied dat alles verfraait

En dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Waarlijk- dat er kracht zij in deze woorden-

Mogen zij de basis vormen waaruit al mijn daden  ontstaan: Amen.

 

The Hamsa Prayer

Let no sadness come

To this heart

Let no trouble come to

These arms

Let no conflict come to 

These eyes

Let my soul be filled

With the blessing of joy and peace.

Bidden

Wanneer je voor iemand bidt,

bid dan niet dat ze voldoen aan je projecties.

Bidt dat ze zo spoedig mogelijk

Hun weg vinden naar de bron.

- Mooji

Metta Prayer

May all beings be peaceful

May all beings be happy

May all beings be safe

May all beings awaken to the light of their nature

May all beings be free

Dank je wel

Als het enige gebed dat je je hele leven zegt

'Dan je wel' is, dan is dat genoeg.

- Meister Eckhart