Liefde is er altijd

Ik ben moslim,

ik ben jood,

ik ben christen,

ik ben hindoe,

ik ben boeddhist.

De kern van al die geloven is liefde, dus waarom zou ik moeten kiezen?
Liefde is er altijd ook al denk je wel eens van niet.
Dat geloof maakt het leven dragelijk.

- Rumi

 

De geschenken van de verschillende religies

De ware mens is een Hindoe én een Boeddhist; hij is een Confuciaa, én een Taoïst, een Jood, een Christen én een Islamiet. De ware mens draagt de geschenken van de verschillende religies in het eigen hart mee als gaven die God hem gegeven heeft en die hem maken tot de mens zoals God die bedoeld heeft.

Hindoeïsme

Het Hindoeïsme leert mij hoe je als mens in een blijvende verbondenheid met de geestelijke wereld kunt leven. Ook geeft het mij inzicht in de ware vrede: die van het hart. Bovendien legt het Hindoeïsme, denk aan Mahatma Ghandi, het geschenk van de geweldloosheid in mijn hart neer.

Boeddhisme

Het Boeddhisme leert mij de kracht die van mededogen uitgaat. Dat mededogen wordt zichtbaar in een diepe eerbied voor alles wat leeft. Daarnaast leert het Boeddhisme mij de onschatbare betekenis van pacifisme, vegetarisme en het werken aan jezelf.

De Chinese religies

De Chinese religies - het Confucianisme en het Taoïsme- maken mij bewust van de kosmische wetten van harmonie, vrede en eerbied. Heel het aardse leven dient door deze wetten gedragen te worden. De Chinese religies leren mij ook dat ik in een blijvende verbondenheid leef met al mijn gestorven geliefden. Ook geven zij mij inzicht in de weg van het midden: tussen Yin en Yang, donker en licht, vrouwelijk en mannelijk.

Het Jodendom

Het Jodendom leert mij dat ik een individu ben: een mens met een eigen, persoonlijk leven. Het richt mijn aandacht op de kracht van mijn geweten en opent mijn ogen voor het aardse leven, voor een rechtvaardige samenleving en voor de wetten die het menselijk leven dragen.

Het Christendom

Het Christendom leert mij de alomvattende betekenis van de liefde. Het aardse leven is een inwijdingsweg, waarop ik leer steeds zuiverder, eerlijker en liefdevoller teworden. Wie deze weg gaat, komt in verbinding met het hoger zelf, wordt een wetende en is niet langer een gelovige.

Islam

De Islam vestigt mijn aandacht op de betekenis van de Jihad: het gevecht met mijn eigen ego. Heel mijn leven staat in het teken van die heilige oorlog. Van de Islam leer ik ook hoe belangrijk naastenliefde is. Hier op aarde heb ik te leven, en mag ik de liefde van Allah- die zijn 99 namen tot uitdrukking komt- zichtbar maken.

- Hans Stolp