Stilte - retraite

Stilte doet iets met je.

Iets wat je de adem beneemt.

Indrukwekkende momenten dat het je 'vreemd' te moede wordt.

Wat kun je anders dan zwijgen!

Mystiek is het universeel menselijke vermogen om te ervaren hoe uitersten* - zoals je klein en nietig voelen of king of the world' bij elkaar komen en samenvloeien in een allesoverstijgende eenheid. Het betreft hier de transcendente ervaring juist zonder dat die tot religie wordt.

Dan is het niet de stilte die tot een ervaring brengt, maar juist de ervaring die tot stilte leidt. De adem wordt je benomen.  Stilte is een elementair menselijke behoefte.

* onmachtssituaties

Het geheim van de wereld

Gisteravond vroeg ik de wijze om mij het geheim van de wereld te vertellen.

Zachtjes en heel voorzichtig fluisterde hij: ' wees stil', het geheim kan niet uitgesproken worden, het is gehuld in stilte.

Duizend tongen

Als de lippen zwijgen, heeft het hart duizend tomgen.

Hoe stiller je wordt,

hoe meer je kunt horen.

Geklets

Stilte is een oceaan., spraak is een rivier.

Wanneer de oceaan op zoek is naar jou,

loop dan niet de rivier in.

Luister naar de oceaan en breng onnodig geklets tot een einde.

Zing voor mij in de stlite van je hart en ik zal opstaan om jouw lied te horen.

Stilte tussen woorden

Het mooiste is de stilte tussen wat is geweest en wat moet komen.

Er is een stilte die geen woorden gebruikt, luister maar.

Ik zal hier wachten tot je de stilte verbreekt.

Je ziel een zucht slaakt en jouw liefde ontwaakt.

Verhef je woordkeus

Verhef je woorden, niet je stem.

Het is regen die bloemen laat groeie, niet de donder.

Niets in de schepping gelijkt zozeer op God als stilte.

- Meistet Eckhart

Wat is stilte je waard

Als een woord een shekel waard is, is de stilte er twee waard. - De Talmoed

--------

Kijk in het donker

Tast in het duister

Luister in de stilte 

- Ray Grigg

----------------

 

Stilte in liefde

In the silence of love you will find the spark of love.

-----------

Stil aan het onbekende water

in de zucht van het moment

wordt mijn leven 

los van later

door iets groters 

diep herkend.

- Iris van Haaren

----------------

 

Zingen

De merel die eenzaam zingt in de avondschemering

is niet bezig met het oordeel van anderen.

Hij zingt omdat hij zingt.

- Angela Stoof

---------------

 Rivieren klappen in de handen,

de bergen jubelen het uit.

- Psalm 98

----------

Een mens moet zo mogelijk elke dag,

naar een lied luisteren of zingen, een gedicht lezen,

een mooi schilderij zien en een paar zinnige woorden uiten.

- J.W. von Goethe

Zelfs de stilte is hier niet

Een decor van verscheidenheid

de achtergrond blank.

Zelfs de stilte is hier niet.

Hier

kan alles zijn -

- Angela Stoof

----------------

 

Ruis op de lijn

De zee kun je horen

met je handen voor je oren,

in een kokkel,

in een mosterdpotje,

of aan zee.

- Judtih Herzberg

Licht en nacht ; stilte en een lied

Er drijft een eiland in mijn hersenpan

tussen de grijze cellen.

Het is er licht en stil

en zomermorgen.

Ik drijf er altijd weer naar toe.

- Wim Jansen

-------------

Bij de ingang van de nacht

ben jij de stilte die mij wacht,

sta ik met jou oog in oog

en uit het donker 

juicht een lied omhoog.

- Wim Jansen

 

Het zingen van de dingen

Ik ben huiverig voor de woorden van mensen.

Zij zeggen gewoon: 'Dit is dit' en 'Dat is dat'.

Ze doen waarachtig alsof hun achtertuintje aan God grenst!

Ik heb het zingen van de dingen zo lief,

( naar Rilke)

Luisteren

Van drie zangen de eerste.

En van de eerste een fragment

vraag niet waar het geheel is, aanvang en end.

Want alles is fragment al door het zeggen van het woord

deelt men, scheidt men en schendt.

Het alomvattende, dat men niet kent,

dat ik aanwezig weet of alleen maar vermoed,

Dat ik niet uitspreken kan en toch uitspreken moet.

Dat mij beheerst en mij te luisteren gebiedt.

Maar als ik zoek en luister, dan vind ik het niet.

Een troost blijft.

Er is in ieder woord een woord,

dat tot het onuitspreekbare behoort;

er is in ieder deel een deel van het ondeelbare geheel.

Gelijk in elke kus,

hoe kort,

het hele leven meegegeven wordt.

- Abel Herzberg