Vrienden noem ik jullie

Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb.

- Johannes 15: 15

Foto bekijken: Koptisch Icon Menas

 

Jezus en Menas; een icoon van vriendschap

De Koptische icoon ' Jezus en Menas' stamt uit de 7e eeuw na Christus. Het is een warm beeld van hoe Christus met mensen begaan is en hoe mensen op een harmonieuze manier met Christus  kunnen oplopen.

Wat opvalt zijn de warme kleuren. De grote ogen symboliseren het transparant en met aandacht door het leven gaan. Menas en Christus kijken dezelfde kant uit, hebben dezelfde visie. De monden zijn klein: het is goed te zwijgen en te luisteren, voordat je spreekt.

De Christusfiguur draagt het Woord, Menas een boekrol: zijn levensregel is gebaseerd op de Schrift. De Schrift staat voor het totaal, Menas hoeft enkel 'zijn eigen rol' invulling te geven en uit te dragen. Menas draagt geen schoeisel: leef in eenvoud.

Ik ben bij je

In navolging van Christus leven is oprecht leven met liefde als basis: de rechterhand van Christus rust op de schouder van Menas:' Ik ben bij je'. Het lijkt of Menas naar voren geschoven wordt: Vriend, doe dit tot mijn gedachtenis, je kunt het.

Beide figuren lijken naar je toe te komen, als je wat langer kijkt. De afbeelding straalt verbondenheid, vertrouwen en geborgenheid uit. Het is een aansporing om met vertrouwen door het leven te gaan. Jezus en Menas kijken niet naar elkaar. Dat is niet nodig. Ze kijken ons aan en lijken te vragen: hoe sta jij in het leven?

Wat doe jij? Wat beteken jij voor de ander?

Ben jij een echte vriend?