Najagen

Een uur gewijd aan het najagen van schoonheid en liefde staat in waarde gelijk aan een hele eeuw van glorie die de zwakke uit angst geeft aan de sterke.

In dat uur ziet de ziel voor zichzelf de wet van de natuur en in die eeuw zet ze zichzelf gevangen achter de wetten van de mensheid en ketent ze zich vast met het ijzer van onderdrukking.

Dat uur was de inspiratie voor het Hooglied van Salomo en die eeuw was de blinde kracht die de tempel van Baalbek vernietigde.

Dat uur was de geboorte van de Bergrede en die eeuw maakte ruines van de kastelen van Palmyra en de Toren van Babylon.

Dat uur was de hidjra van Mohammed en die eeuw vergat Allah, Golgotha en Sinaï.

Een nieuw tijdperk

In dat uur wordt het hart gezuiverd door de vlam van zorgen en verlicht door de troost van liefde.

En in die eeuw zijn de verlangens naar waarheid begraven in de boezem van de aarde.

Dat uur is de wortel die moet bloeien.

Dat uur is het uur van een nieuw tijdperk van het goede.

De eeuwigheid koestert dat uur als een juweel.

- Kahlil Gibran  mysticus