8. nov, 2019

Wend je niet af

Wend je niet af.

Houd je blik gericht op de plek

Die is omzwachteld.

Daar stroomt het licht naar binnen.

- Roemi