13. sep, 2019

Inspireren

Als je het goede geheimhoudt, dan plaats je het in quarantaine. Dan ben je geen voorbeeld voor anderen meer. Uitkomen voor het goede betekent niet dat je jezelf op de borst moet kloppen. In de Bergrede waarschuwde Jezus zijn volgelingen voor het laatste maar pleitte voor het eerste: 

'Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp  aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard. Zo moet jullie  licht schijnen voor de mensen opdat ze jullie goede daden zien...'