15. aug, 2019

Manier om het leven te benaderen

Alles is ofwel een roep om liefde ofwel een uiting van liefde; is een wijze manier om het leven te benaderen.