4. aug, 2019

Zelfonderzoek

Wat de bezem is voor het huis, is zelfonderzoek voor het hart. Een goed gereinigd hart is een onaantastbare vesting.

------

Wanneer ge in twijfel zijt over de volgende stap, sta dan stil.

-------

Bewaart uw evenwicht, en ge zult de hefboom en de schalen zijn, waarmede de mensen zich meten en wegen.

- Mikhail Naimy  Het boek van Mirdad