19. jun, 2019

Hij herstelt mijn ziel

Hijgeeft me kracht
Hij helpt me te leven zoals Hijhet wil

Hij herstelt mijn ziel.

Psalm 23: 2 - 3