4. jun, 2019

Omgaan met tijd

Een goede vuistregel voor het besteden van je tijd is dat je nooit iets moet doen wat je niet wilt doen. Als je jezelf ergens toe moet dwingen, is er een reden voor je verzet. Besteed tijd aan het mediteren op je ware gevoelens. Doe ze recht. Laat alle pijn los. Tijdens je meditatie zul je ofwel besluiten nee te zeggen tegen verzoeken om ergens tijd in te steken, ofwel de situatie  anders zien en liefdevol gemotiveerd raken om ja te zeggen. Hoe het ook zij: je daden zullen uit liefde en waarheid voortkomen in plaats van uit woede, schuldgevoel of angst.

- Doreen Virtue