20. mei, 2019

Hemel en hel

Het goede is dat wat open en zonder verschillen is,

het kwaad is dat wat ingesloten en in zichzelf opgesloten is.