23. apr, 2019

Beproefde wijsheid

Abbas Mozes vraagt aann Abbas Silvanos: ' kan een mens elke dag opnieuw beginnen?'

Silvanos antwoordt daarop: ' Als hij een werker  is, dan kan hij zelfs elk uur opnieuw beginnen.'

- Een jaar met de woestijnvaders      Anselm Grün