24. feb, 2019

Moed

Moed; in feite is de enige moed die van ons wordt verlangd: het moedig zijn tegenover het vreemdste, wonderbaarlijkste en ondoorgrondelijkste dat ons kan overkomen.