14. feb, 2019

De Odyssee

In de literatuur wordt een reis vaak opgevoerd als een metafoor voor geestelijke groei. Ook de westerse literatuur begint met een reisverhaal. Maar de Odyssee is geen reisverhaal. Het is een verhaal over verantwoordelijkheid voor de plek van herkomst en de noodzaak om terug te keren naar huis.

Odysseus weet dat zijn reis alles wat belangrijk voor hem is in gevaar heeft gebracht. Het verhaal gaat over de pogingen van Odysseus om de schade te herstellen die zijn afwezigheid heeft berokkend. De reis is nooit doel op zich maar altijd een noodzakelijk kwaad dat uitsluitend wordt getrotseerd omwille van de wortels.

Pelgrimstochten zijn vaak vergeleken met een proces van geestelijke groei, maar het doel was daarbij essentieel. Zolang het doel niet was bereikt, was niets bereikt. Het besef van een taak, een opdracht, om niet te zeggen een heilige plicht, vormt een groot contrast met het eigenbelang van hedendaagse wereldreizigers.