8. feb, 2019

Nut

De mens is van nature geneigd dingen en gebeurtenissen te evalueren conform het doel dat zij dienen. In het economisch leven wordt een mens op waarde geschat naar de mate van doeltreffendheid, naar zijn waarde in de arbeid en naar zijn sociale status.

Hier wordt elk object in het heelal beschouwd als een verbruiksartikel of als een stuk gereedschap, waarvan de waarde wordt bepaald door de hoeveelheid werk die het kan verzetten of de mate van plezier die het kan verstrekken, zodat nut de waarde bepaald van alle dingen.

Maar werd het univetsum geschapen louter opdat de mens er gebruik van zou kunnen maken, voor de bevrediging van zijn dierlijke begeerten? Het is grof als wij gedachteloos andere wezens aan de dienst van onze belangen te onderwerpen als wij zien dat ieder bestaan zijn eigen innerlijke waarde heeft. Ze dan gebruiken zonder rekening te houden met hun eigen wezen is hen ontheiligen en hun echte waardigheid verachten.

Door al het andere als instrument  te beschouwen maakt de mens zich uiteindelijk zelf tot instrument van iets dat hij niet begrijpt. Een nieuwe vorm van slavernij.