6. feb, 2019

Geloof

Geloof is niet het instemmen met een denkbeeld, maar het toestemmen in God. Het geloof is een relatie tot God, een geloofsovertuiging is een verhouding tot een denkbeeld of een dogma.