15. jan, 2019

Rake formuleringen

De eerbied voor het nauwelijks opmerkbare detail komt tot uiting in een populair Japans literair genre: de haiku. De haiku is een beknopt gedicht, dat slechts mag bestaan uit zeventien lettergrepen en dan ook in een ademtocht te reciteren valt. Elke moraal, elk verhaal wordt verbannen. En hoewel in een haiku altijd een zweem aanwezig blijft van een diepzinnige, mysterieuze betekenis, beoogt hij toch niets meer te zijn dan de rake formulering van een eenvoudige waarneming van de dingen zoals ze verschijnen.

'Middernachtmaanlicht;/ in stilte vreet zich een worm/ door een kastanje'.

En

'Op een dorre tak/ is een kraai nog blijven zitten/ in de herfstavond'.

Matsuo Basho