2. jan, 2019

Acceptatie

Elke dag is een goede dag - Zen meester Unmon

Een goede dag toont zich zowel in vreugde als verdriet, in zoeken en vinden, in leven en dood en gaat voorbij aan alle tegenstellingen. Een goede dag betekent zich over de dingen van het leven verheugen, maar ze ook los kunnen laten wanneer ze verdwijnen. Een goede dag ervaart ook de vergankelijkheid van het leven als volmaaktheid van de schepping.