29. nov, 2018

Kosmische wet

Er is een kosmische wet die zegt:

geen enkele weg door het donker is zinloos of vergeefs.

Ongezien rijpt je ziel in het donker en als er straks een nieuwe morgen aanbreekt

zal je je verwonderen over het licht dat uit het donker geboren werd.

- Hans Stolp