25. nov, 2018

Geduld

Ooit was geduld  geen persoonlijke kwaliteit, maar maakte integraal deel uit van het leven.

Geduld is het serene antwoord op de tijd die weigert zich te voegen naar onze behoefte aan onmiddellijkheid.

Wie geduldig is ergert zich niet aan de vertraging, maar weet, voelt en voorvoelt.

Er is dan afwachting en oplettendheid in het leven.