25. nov, 2018

De tijd

De tijd ontrolt zich niet als een tapijt, maar rolt om ons heen als een golf waar we in meebewegen. Het gaat er dus niet om dat we weten 'wanneer' de dingen zouden moeten gebeuren, maar dat we 'voelen'  hoe ze vorm krijgen, door te letten op meer of minder gunstige voortekens. Deze worden zichtbaar als we de context observeren waarbinnen de gebeurtenis op gang komt en zich vervolgens afspeelt.