3. sep, 2018

Heilig noch zondig

Ontwaken om te beseffen wat we werkelijk zijn,

betekent ons ware wezen ervaren.

In deze ervaring bestaat ruimte noch tijd,

heilig noch zondig.

Dit ogenblik is de werkelijkheid.

Het gaat erom met geestdrift in deze wereld te staan

en deze oergrond door ons heen werkzaam te laten zijn.