27. aug, 2018

Keuzes

Wij moeten in ons levendie keuzes maken

die de treffendste eigenschappen van onze

persoonlijkheid gelegenheid geven zich te 

ontplooien.