12. aug, 2018

In- en uitademing

Spiritualiteit gaat over hoe mensen ruimte bieden aan de spirit van God; adem God, vernieuw ons bestaan.  Bij elke inademing wordt het leven verlengd, bij iedere uitademing wordt het innerlijk opgelucht. Zo bevat een ademtocht telkens twee weldaden en voor beide is dank verschuldigd.