4. aug, 2018

Respect

Wij bereizen de hele wereld met onze gedachten

En vinden nergens iemand zo kostbaar als wijzelf.

Laat, daar een ieder zichzelf zo kostbaar acht,

Wie zichzelf respecteert

Geen enkel wezen kwetsen.

- De leringen van Boeddha