2. aug, 2018

Zie in jezelf

Zie in jezelf.

Daarbinnen is een bron van het goede die nooit ophoudt te stromen,

zolang je niet ophoudt jezelf te onderzoeken.

- Marcus Aurelius