30. jul, 2018

Bodem

Ik heb de bodem bedankt, die mijn leven
vruchtdragend hebben gemaakt,
maar ik ben in gebreke gebleven
mij 't gras te herinneren,
die het aldoor groen heeft gehouden.

- Tagore   Vuurvliegen