15. jul, 2018

Twee waarheden

Twee waarheden naderen elkaar

Een komt van binnenuit, een van buitenaf

En waar zij elkaar ontmoeten bestaat een

Kans jezelf te zien.

 

Hij die merkt wat er te gebeuren staat roept

Vertwijfeld: 'Halt!

Wat ook , als ik mijzelf maar niet hoef te kennen.

 

En er is een boot die aan wil leggen  -

  dat precies hier wil probeert.

Hij zal het duizenden malen proberen

Uit het duistet van het bos komt een lange bootshaak

Die door het open raam wordt gestoten,

Dwars tussen de feestgangers die

Zich warm hebben gedanst.

 

- Tomas Transtromer