10. jul, 2018

Je klein houden zal wel erfelijk zijn...

mezelf ervan overtuigen

dat ik ruimte in mag nemen

is als schrijven met

mijn linkerhand

terwijl ik van nature

rechts ben.

- Rupi Kaur