3. jul, 2018

Levensdoel

We leven enkel om schoonheid en liefde te ontdekken,

Al het andere is een vorm van wachten.

- Kahlil Gibran mysticus