17. mei, 2018

Angst

Angst is niet aan jezelf kunnen ontsnappen.

Angst, doodsangst is identificatie met hetgeen je denkt te zijn in plaats van wat je in diepste wezen bent. Dat is geen menselijke conditie maar wordt bepaald door de ziel ( of bezieling) van de mens.

Angst is een tussenstation op onze levensreis en heeft met gehechtheid te maken.