12. mei, 2018

Vast

Vast is het verschiltussen 'vasthouden' en 'vastgehouden worden' .

Jij houdt vast, alleen dat waar je van houdt,

Wat je haat, houdt je vast.

Vermijd te worden vastgehouden.

- Mikhaïl Naimy