26. apr, 2018

Inlevingsvermogen

De moeilijkheden op je levenspad kun je zien als noodzakelijke stappen om je doel te bereiken en naar je eigen waarden te kunnen leven.Je ziet de moeilijkheden niet langer als hindernissen die je moet vrezen of vermijden. De zin beseffen van wat we doen beschermt ons ook tegen de nadelige gevolgen van stress. Stress doet de kans op depressie toenemen, behalve bij mensen die het voordeel zien van de worsteling die ze doormaken.

Hoe graag we het ook zouden willen, niemand van ons is in staat om te leven zonder enige vorm van lijden. Daarom is het van groot belang dat we leren om te lijden op een goede wijze. Mensen die door moeilijkheden heen weten te groeien leren dat door onderweg te steunen op de pijlers van zingeving- daarna worden die pijlers in hun leven alleen maar sterker.

Inlevingsvermogen in jezelf vergroot de krachten om te bestaan.