15. apr, 2018

Orgaandonatie; bezield door een ander

Ontvangers van een nieuw orgaan, hart, weefsel  of nier, maken duidelijk dat zij ook emoties en herinneringen van de donor meekrijgen. Onze ziel en bezieling zitten in ons totale lichaam. Er zit dus bewustzijn in het orgaan dat we als donor aan een ander geven.

Het hart wordt in  alle spirituele stromingen de zetel van de ziel genoemd. In het hart woont jouw ziel of Zelf. Vermoedelijk symbolisch bedoeld, want bezieling zit overal, in elke cel van ons lichaam. Bezieling is dat wat we zijn. Ons onzichtbare lichaam.

Elk orgaan heeft een herinnering-opslag. Je licht dus herinneringen uit het ene lichaam en plaatst die in het lichaam van een ander. Het gaat over een informatie-uitwisseling. Er zijn veel verhalen te vinden over mensen die ervaren dat hun leven totaal is veranderd door het donororgaan. Alsof de eigenschappen van de gever overgaan naar de ontvanger. 

Een transplantatie is levensveranderend, het wachten op een orgaan, de onzekerheid of het doorgaat, de dood die al in de buurt is, dat is op zich al levensveranderend.

Wat doe je na de transplantatie met de bezieling door een ander; leer ermee leven, leef samen met de geest van de donor.