4. apr, 2018

Je geeft niet thuis!

Het eigenlijke leeft in het binnenste van de ziel.

Daar zijn alle dingen voor jou tegenwoordig,

innerlijk levend en zoekend

en op hun best en in hun zuiverste vorm.

Waarom bespeur je daar niets van?

Omdat je er niet thuis bent.

- Meester Eckhart