18. feb, 2018

Zielservaringen

Een mens is niet alleen een lichaam en geest, maar hij is ook en vooral een ziel.Met lichaam en geest kan een mens in de aardse werkelijkheid denken, voelen, willen en handelen. Met zijn ziel kan hij naar het hemelse verlangen en kan hij zich verbonden voelen met alles en iedereen in het universum.

Veel mensen lijken geobsedeerd te zijn door wat lichaam en geest bezighoudt, zozeer dat ze de inhoud van hun ziel uit het oog verliezen. Ze leven vanuit de geest, het denken, willen en voelen en vergeten dat de ware drijfveren van het leven in de ziel zetelen. Het evenwicht tussen geest en ziel, de laatste als inspirator en de eerste als uitvoerder lijkt dan zoek te zijn.

De toenemende interesse voor oosterse levensbeschouwing en de mystiek kan wijzen op de behoefte om het evenwicht te herstellen. De ziel doet weer van zich spreken in het dagelijks leven. Mystiek gaat over innerlijke, geestelijke ervaringen die in het eigen leven grote betekenis hebben.

Ervaringen die aardse bezigheden, relaties, denken in een nieuw licht plaatsen. Sommige inzichten komen als een flits bij wakker zijn of in een droom, anderen komen langzaam tot ontwikkeling. Het is belangrijk om te beseffen dat een mens die inzichten en ervaringen niet meer met zijn verstand kan beredeneren omdat ze uit het gebied van de ziel afkomstig zijn.

Van tevoren weet je nooit welke inzichten of ervaringen zich zullen aandienen, noch wanneer.