18. feb, 2018

De mens is bezield

De mens is een bezield wezen dat vrij is om vanuit een goede wil te leren leven( door meer en meer naar de stem van zijn ziel te luisteren).

De mens is een geestelijk wezen dat bezieling kon ervaren( wanneer hij heeft leren beseffen dat ' er meer' is  tussen hemel en aarde)

De ziel straalt, als een lichtbron, een lichtgevend vuur. De ziel straalt door gebaren, woorden en daden van de mens heen.Een persoonlijke stijl van leven en een persoonlijke opgave of uitdaging in het leven zijn tekenen dat een mens met ' hart en ziel'leeft.