17. feb, 2018

De contemplatieve weg

Er zijn vier grondhoudingen van de contemplatieve weg:

1. Wees opmerkzaam voor wat er is,

2. Keer je tot God,

3. Vergeef jezelf en de ander,

4. Ontmoet de pijn en draag haar.