Wat bezielt je?

16. jul, 2018

Ik zoek niet wat te wonderlijk is, te hoog.

Wek mijn onschuld weer.

Geef mij terug de ogen

van een kind

dat ik zie wat is,

en mij toevertrouw

en het licht niet haat.

15. jul, 2018

Twee waarheden naderen elkaar

Een komt van binnenuit, een van buitenaf

En waar zij elkaar ontmoeten bestaat een

Kans jezelf te zien.

 

Hij die merkt wat er te gebeuren staat roept

Vertwijfeld: 'Halt!

Wat ook , als ik mijzelf maar niet hoef te kennen.

 

En er is een boot die aan wil leggen  -

  dat precies hier wil probeert.

Hij zal het duizenden malen proberen

Uit het duistet van het bos komt een lange bootshaak

Die door het open raam wordt gestoten,

Dwars tussen de feestgangers die

Zich warm hebben gedanst.

 

- Tomas Transtromer

14. jul, 2018

Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik,

ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen.

Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht.

Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.

Israël, hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid.

- David

14. jul, 2018

Rivieren klappen in de handen,

de bergen jubelen het uit.

13. jul, 2018

Bezield door hun overtuiging doden fundamentalisten ' ongelovigen' en schaden multinationals in naam van hun kapitalistische ideologie het milieu.

- Jean- Jacques Suurmond