Wat bezielt je?

15. jan, 2019

De eerbied voor het nauwelijks opmerkbare detail komt tot uiting in een populair Japans literair genre: de haiku. De haiku is een beknopt gedicht, dat slechts mag bestaan uit zeventien lettergrepen en dan ook in een ademtocht te reciteren valt. Elke moraal, elk verhaal wordt verbannen. En hoewel in een haiku altijd een zweem aanwezig blijft van een diepzinnige, mysterieuze betekenis, beoogt hij toch niets meer te zijn dan de rake formulering van een eenvoudige waarneming van de dingen zoals ze verschijnen.

'Middernachtmaanlicht;/ in stilte vreet zich een worm/ door een kastanje'.

En

'Op een dorre tak/ is een kraai nog blijven zitten/ in de herfstavond'.

Matsuo Basho

15. jan, 2019

Neem je voor om altijd weer opnieuw te beginnen.

Om een beginner te zijn

- Rilke

14. jan, 2019

Onze toekomst komt binnen en rijpt in ons lang voordat ze geschiedt.

- Rilke

14. jan, 2019

Het is de vraag die ons beweegt, niet het antwoord.

- Rilke

11. jan, 2019

Want of iets een leven worden kan, hangt niet af van grote ideeën, maar daarvan, of men er een ambacht van maakt, een dagelijks handwerk.

- Rainer Maria Rilke/ Etty Hillesum