Wat bezielt je?

17. mrt, 2019

Je kunt het leven vooruit niet voorspellen, maar als je achterom kijkt, lijkt het superlogisch dat het zo gelopen is. Je weet niet wat je 'later' wilde worden. Doelloos laat je je leiden door je interesses in de hoop dat je uiteindelijk ergens uit zou komen waar je blij van werd. Nu lijkt het wel alsof je het precies zo uitgedacht hebt. En werkt alles in je voordeel samen.

13. mrt, 2019

Alles wat je kan zien met je fysieke ogen is met behulp van fysiek licht. Je kan echter ook beelden in je verbeelding zien. Er is dus een soort energie, een soort geestelijk licht, dat overeenkomt met het stoffelijk licht.

De oorzaak van het externe licht is de zon, maar wat is de bron en de oorzaak van dit innerlijk licht?

Hoe vind je het licht?

Heel simpel, namelijk door datgene voor je ogen weg te halen dat het licht blokkeert.

12. mrt, 2019

Duisternis heeft net als licht een functie. Ik ben wat ik ben, noch goed, noch slecht.

Licht en donker bestaan bij de gratie van elk naast en met elkaar.

We kunnen niet zonder elkaar.

Duisternis wordt automatisch verjaagd wanneer er licht is.

Omdat, zonder in goed of slecht te praten, het ene verdwijnt  wanneer het andere verschijnt.

10. mrt, 2019

De thema's in ons leven blijven hetzelfde en we blijven ze tegenkomen.

Zie je leven als een spiraal.

Soms ben je in het donker, soms in het licht.

De manier waarop je die thema's kunt bezien zal anders zijn als je hoger in die spiraal belandt.

9. mrt, 2019

Als je wilt weten waar je je bijdrage aan de wereld kunt vinden,

Kijk dan naar je wonden.

Als je leert hoe je ze kunt helen, leer dan anderen.

- Emily Maroutian