Padwerk

Mensen zijn op zoek naar vervulling, willen God ontdekken,levensproblemen oplossen. Het bijzondere van het pad; het verbindt twee wegen een persoonlijke, psychologische weg om dichter bij jezelf te komen, je te ontplooien en een transpersoonlijke weg ombij God te komen.

Een therapie geeft aandacht aan bewustzijnsinhouden die op een spiritueel pad juist overstegen moeten worden. Therapie werkt aan de gezonde opbouw van het ego, spiritualiteit legt de nadruk op ego-overstijging. Het werken aan jezelf, het herkennen en blootleggen van je kinderlijke neigingen is een tijdelijke en noodzakelijke fase. Zonder zo'n ego kan de persoonlijkheid zich niet op een volwassen manier wijden aan overgave en overstijging van het ego.

In de psychologie is een ego een teken van volwassenheid in spirituele zin duidt het ego een begrensde en afgescheiden staat aan. Het ego is een instrument wil je het overstijgen om je ware Zelf te bereiken dan is het zaak je onbewuste drijfveren de baas te worden. Kind-patronen kunnen je emotionele leven nog steeds bepalen. Dat vraagt om bewustworden en zuiveren.

Het transpersoonlijke gebied

Padwerk beschrijft deze verschillende niveau's tot het transpersoonlijke gebied. Het ware Zelf is een paradox zowel individueel als ook volledig verbonden met alles. Een paradox omdat je ogenschijnlijk twee tegengestelden bent; uniek en bijzonder en precies als ieder ander. Je hebt als ieder ander fundamentele kwaliteiten en belemmeringen. Deze kunnen in intensiteit en klemtoon verschillen in ontwikkeling, in openheid en bereidheid om te onderzoeken wie je bent.

De strijd om het ego te transcenderen is hetzelfde. Je bent uniek in de zin dat God zich door jou kan manifesteren wanneer je je belemmeringen verwijdert. Wanneer je jouw specifieke grootheid naar buiten laat komen. Het belangrijkste thema is het overstijgen van dualiteit dat kunnen we ook gespletenheid in het denken noemen.

 

De weg-terug

Menszijn op aarde wordt gekarkteriseerd door een terugverlangen naar de Bron. De weg-terug is niet dat twee bewustzijns elkaar ontmoeten, bewustzijn is  altijd al één. Het is er om dat de schijnbare afgescheidenheid opgeheven wordt.
Wees God.
Wees dat je er werkelijk bent.
Alle onvolmaaktheid, ellende, het kwaad komt voort uit het vergeten dat je het ware Zelf bent of vervorming van de oorspronkelijk positieve kracht. Het negeren van je duistere zijde wordt als een vlucht beschouwd. Zie het onder ogen. essentieel is hierbij de eigen verantwoordelijkheid ofwel de wet van oorzaak en gevolg.

Alles wat je bent is een gevolg van een scheppingsproces dat zich in en om je heen voltrekt. Het is een samenwerking van het individuele en het kosmische. Je aandeel is een kwestie van keuzes en beslissingen, eerlijk gezegd 'vaak onbewust' gemaakt. Opheffing van de illusie van een afgescheiden ego-bestaan komt neer op; herkenning en bereidheid tot verandering.
Het herkennen, loslaten en openstellen voor de issues van je psyche en vervolgens concepten op je in laten werke die aanzet geven tot verandering. Verandering is dan een antwoord van het leven.

Fase een

Het blootleggen van bindende mechanismen in de eigen psyche. Dat wat je nu bent is een gevolg van je eigen neigingen(wat je zelf hebt geschapen), in talloze lagen verstoppen we ons voor de werkelijkheid. Foutieve conclusies uit je jeugd beheersen je leven.

Elementen als zelfbeschuldiging en perfectionisme zorgen voor een gespleten bestaan. We blijven het tekortschieten van onze ouders in aandacht geven en plezier beleven herhalen, dwangmatig herhalen. Daarom zeggen we overal nee op. We zijn als volwassenen eisend en weigerachtig geworden.

Padwerk vraagt je te openen voor oud verdriet door dit opnieuw te beleven, anderzijds de verantwoordeling te nemen voor het eisende kind. Ons lager zelf is afgescheiden van het ware Zelf, dit komt omdat ons Godsbeeld en ideaalbeeld van onszelf voor een masker hebben gezorgd.

Essentieel is dat wij het gaan herkennen als beginnend in onszelf d.w.z wij zijn er verantwoordelijk voor. De negatieve intentie de nee-stroom is een hardnekkige neiging om afgescheiden te blijven. We wisselen uitdrukken(kind) en inprenten(wat je intuïtief voelt) af.