Contemplatie

Just this morning, 

contemplation

led me into

the rose garden that is 

neither 

Outside this world

nor within it.

- Rumi

Contemplatie

Contemplatie biedt een mogelijkheid om door innerlijke stilte de verbinding te maken met je intuïtie zonder de ruis van je emoties en gedachten. Stilte is letterlijk plaats maken voor de goddelijke ruimte in ons. Stilte en zelfkennis zijn met elkaar verbonden. De genezing voor veel ziekte, in het leven opgeslagen in de innerlijke diepte van het leven zelf, komt naar voren als we stil zijn, als we alleen zijn met onszelf.

Contemplatie legt de nadruk op de stilte en de leegte van de geest, een proces dat twee bewegingen in zich verenigt: het opzien naar een dynamische orde die ons overstijgt en het vertalen van die orde naar het niveau van de dynamiek van alledag.

 Contemplatie is een levenslange oefening; oefenen, oefenen, oefenen zonder doel of resultaat.

Het loskomen van je ego zou je ook als een resultaat kunnen zien, maar dat blijft pure genade. Je kunt dat niet zelf bewerkstelligen. En dat in een cultuur die maakbaarheid pretendeert. Het proces van verandering voltrekt zich geleidelijk, in het diepst van onze ziel. Het doel is ook niet verandering het gaat om de weg met de focus op het lichaam en de ademhaling. En dan zijn er flitsen van een ander gewaarzijn, van de ultieme werkelijkheid. Elk ervaren valt weg, er is alleen nog maar één zijn met alles.

Integreren

Het is prettig om deze innerlijke weg te integreren in een gewoon dagelijks leven. Dat leven toont aan of we authentiek bezig zijn, congruent met wat we innerlijk ervaren. Als je geestelijk bezield bent maar je kunt je materieel niet redden, ben je nog niet volledig tot je wezenskern doorgedrongen.

Uiteindelijk brengt deze weg een volledige transformatie van de persoonlijkheid met zich mee. Je staat dan wel stevig gegrond in het leven, met een flexibiliteit en openheid en tegelijkertijd een diep vertrouwen dat alles altijd weer goed komt. Het referentiekader is letterlijk van buiten naar binnen verschoven en het handelen gebeurt nu van binnen naar buiten.

De innerlijke weg kent in ieder geval een zuivering van de oude mens. Het oude verdwijnt langzaamaan en het nieuwe wordt geboren. De transformatie verloopt in fasen deze lopen door elkaar heen. Er treedt een bewustzijn op op alle niveaus. Heel in het begin kun je iets buitengewoons ervaren, maar daarna laat het soms maanden of jaren op zich wachten voordat er weer iets buitengewoons gebeurt. Waarschijnlijk is die gebeurtenis zo belangrijk dat je de stap tot een noodzakelijke verandering in je leven zet. Soms een harde leerschool, maar tegelijkertijd zuivert het je motivatie. Je doet het voor jezelf! Voor een beter leven.