De mens is zichzelf een verhaal

Inzicht in je eigen verhaal schept de vrijheid jezelf een andere betekenis te geven.

Als mens ben je de auteur van je eigen levensverhaal en niet alleen een rol die je aanneemt in een verhaal dat er al is. Je leven is jouw verhaal waarmee je aan je eigenheid betekenis geeft. Ons eigen levensverhaal vinden we vanzelfsprekend, we kunnen ons maar met moeite voorstellen dat aan de feiten van je leven  een betekenis is toe te kennen.

Je kunt gevangen zitten in je eigen verhaal. Maar je bezit de vrijheid om je eigen verhaal te verlaten, te veranderen of te behouden. Aan jou de keuze om jezelf een eigen waarde toe te dichten als verteller van je eigen verhaal.

Je omringt jezelf met je eigen, zelfgeschapen betekenis en daarmee ga je verder door het leven. Je geeft antwoord op het leven dat past bij de vraag van het moment. Dat antwoord ligt niet van tevoren vast maar ontstaat uit de (ont)roering van het leven zelf.
Dat is een bevrijdend inzicht.

Die scheppende vrijheid is wat de mens gemeen heeft met God. Dit vraagt van ons totale openheid voor al wat er in ons leven is, vertel je eigen verhaal aan jezelf, schrijf het op of vertel het aan anderen. Schrijf de feiten op. En je geeft je eigen antwoorden op de vragen die het leven je stelt.

Proces van bevrijding

Dit proces van spirituele bevrijding, geeft inzicht in de struktuur van je gevangenschap en zorgt voor herstel. Verdwaal niet onderweg, pas op dat je niet 'oplost' of 'locked-in' raakt. Want dit proces vraagt om onthechting van je angsten, van de betekenissen waarin je gevangen zit.

Angst komt voort uit ongeborgenheid, je angst voor eenzaamheid was de barriere.
Weet dat je verbonden bent met al-wat-is; met God, engelen en vele begripvolle zielen.

Angst kun je overwinnen. Het loslaten van je verhaal is als het uitdrijven van een onreine geest en levert 'woestijnervaringen' op dat wil zeggen je zit nu in de fase tussen gevangenschap en bevrijding. Maak je huis(ziel) op orde anders keer je terug naar het oude.
En dat zou zonde zijn.

Weet dat je gedragen wordt door liefde. In de 'leegte' achter de angst woont de liefde niet als gebod, maar als een ervaren en vanzelfsprekende grond van je bestaan.

Een heel speciale ontroering

We beleven allemaal ervaringen in 'grenssituaties', ervaringen die ons een speciaal gevoel geven. Een mystiek gevoel van geborgenheid in het omvattende van het bestaan. Deze ervaringen brengen een heel speciale ontroering met zich mee. 
Een lichte aanraking van het mysterie- of dat nu onder de sterren is, tegenover een schitterend kunstwerk, tijdens een religieus ritueel of in de ontwaakruimte van een ziekenhuis- kan ons tranformeren. Deze ervaring is een ervaring waarin we het gevoel hebben dat we boven de daagse werkelijkheid uitstijgen en een hogere werkelijkheid ervaren.

Deze gebeurtenissen gebeuren 'aan' je, je hebt ze zelf niet in de hand.

Het ontwaken van het hart

De reis gaat verder; deze reis is alleen van jezelf.

Vraag jezelf af, wat drukt er zwaar op mijn ziel en situatie. Zijn het relaties, verplichtingen, wonden, littekens, ervaringen van pijn, heb je een verdrietig leven, ben je bang, enzovoort.
Stel je een ander scenario voor! Durf je eigen verhaal onder ogen te zien, stel jezelf kwetsbaar op, laat jezelf zien het is de enige weg naar meer liefde.

Verzamel moed. Wees het bang zijn beu. Of om je eigenwaarde telkens weer te moeten bewijzen. Wonden en littekens die moeten genezen laten we zelden zien. Laat je niet inperken door wat andere mensen denken. Het is jouw leven!

Dit gedeelte van het proces leert ons het meeste over wie we echt zijn. We kunnen emotioneel in balans komen door eerlijk naar onszelf te kijken. Zie ongemakkelijke gevoelens onder ogen. Mobiliseer moed om jezelf te laten zien. Moed kan zorgen voor transformatie.

Sterk weer opstaan is een spirituele oefening. Na elke echte verandering weet je dat je deel uitmaakt van een veel groter geheel. Risico hoort erbij, vallen hoort erbij en we kunnen nooit meer terug naar voorheen. 

Het donkere midden van het proces, the point of no return, laten we achter ons. We gaan vanuit wijsheid en vanuit ons hart leven. We zijn 'heel' geworden. We hebben het gevoel 'echt', 'authentiek' en heel te zijn in plaats van ons leven in hokjes op te moeten delen, delenvan jezelf te verbergen of je verhalen mooier te moeten maken. Lastige verhalen verwerpen om aanvaardbaarder over te komen. 

Heelheid hangt af van de integratie van al onze ervaringen. 
Rekenschap geven mogen we allemaal; we geven de macht aan iemand anders, we struikelen en vallen allemaal een keer of meer en we spelen een 'rol' in ons leven die ons niet past. Ofwel we lopen ons verhaal binnen ofwel we leven buiten ons verhaal, en proberen uit alle macht te bewijzen dat we goed genoeg zijn. Kies voor moed boven gemak.

Mensen willen echt zijn, vraag je af welke stap het universum jou willen laten maken.

Het doel is bevrijding.

De levenswegmetafoor

'Diepere waarheid': niets dat ooit gebeurt, is 'slecht' voor je want anders zou het niet gebeuren.
De levenswegmetafoor kent een betrouwbare  herhaling , want het leven is herhalend. Daardoor schep je jezelf opnieuw. Als een heilig proces.

Schep een nieuwe verhaallijn door middel van een omkering in je denken. Doorbreek de verlokking van chaos, drama en zelfvernietiging. Je schaduw verliest haar macht als het bewustzijn niet langer verdeeld is. Blijf geen slachtoffer van je eigen interpretaties.

Je kunt op veel manieren aan uiterlijke dingen vastzitten. 
- Je schaamt je
- Je voelt je schuldig
- Je zoekt troost
- Je probeert het verleden te ontkennen en te vergeten.

Vergeten helpt niet, je moet jezelf vergeven.
Je blijft jezelf veroordelen en straffen.
Hoeft niet.
Maak een nieuw begin. Leef vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent.

Waarom kun je jezelf niet vergeven?
Omdat je dan moet bekennen dat je iets deed waar je je niet volledig bewust van was.