Geluk en betekenis

Geluk is een positieve emotie en een mentale staat van zijn die komt en gaat.
Betekenis is groter.
Het wordt bepaald door de verbintenis met en de bijdrage aan iets  dat voorbijgaat aan jezelf.

Een betekenisvol leven bevredigt drie behoeften:
1. Het gevoel dat je leven waardevol en nuttig is
2. Er is een hoger plan of doel dat bijdraagt aan het welzijn van anderen
3. Je voelt je onderdeel van een groter verhaal, begrijpt wie je bent en waar je vandaan komt.

De zoektocht naar betekenis gaat altijd over verbinden en over bijdragen aan iets wat voorbij gaat aan jezelf. De daad van liefde begint bij de definitie van betekenis: bij het voorbijgaan aan jezelf om je te verbinden met iets dat groter is dan jijzelf.

Hoe meer je jezelf daarbij kunt vergeten, hoe groter je vermogen is om te verbinden en bij te dragen, hoe betekenisvoller je leven wordt.

Van materiële focus naar meer betekenis

'Ik weet wat het leven van me verwacht'
- Victor Frankl

In een wereld waar wetenschappelijke kennis superieur is wordt er vaak neergekeken op transcendente ervaringen. Veel mensen zijn 'onvervuld' en verlangen naar 'iets' anders. Ze gaan op zoek naar een diepere beleving. Er ontstaat ruimte voor het mysterie, authenticiteit en verbinding. Echter de grote verschuiving in onze cultuur is die van de focus op het materiële naar meer betekenis hebben.

Een betekenisvol leven is een verantwoordelijk leven, omdat je jezelf committeert aan iets groters. Als het leven iets van je verwacht, dan heb je een verantwoordelijkheid ten opzichte van het leven zelf.

Iedereen heeft gaven en talenten en het is onze taak om de wereld mooier en beter te maken. Als je je talenten- omwat voor reden ook- achterhoudt voor de wereld, voel je je onvervuld en je zou het zelfs als persoonlijk falen kunnen ervaren.

Je talenten ontdekken en ontwikkelen is een proces van zelfreflectie en zelfkennis.
Praat erover met anderen.