Zo ben ik licht

Zo ben ik licht, zo ben ik blind,
zo hard, zo week, dan boos, dan goed,

ben blij en droef, ben luwte, wind,
ben liefde, haat, soms ijs, soms gloed,

ben duivel en ben engelenkind,
tot ik het paradijs hervind.

- Rumi

Licht, niet onze schaduw, beangstigt ons!

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons Licht, niet onze schaduw, dat ons het meest beangstigt.
We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?

Maar: wie ben jij om dat niet te zijn? Je bent een kind van God.
Je onbelangrijk voordoen, bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan om je klein te maken opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.

Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.
Wij zijn geboren om de glorie van God die in ons is te openbaren.
Dit is niet alleen maar in sommigen van ons, die is in iedereen!

Als wij ons Licht laten stralen, geven wij onbewust andere mensen toestemming hetzelfde tedoen.
Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

- Nelson Mandela

Licht op gebeurtenissen

'Onder ogen zien wat er is werkt bevrijdend'.

Vrijheid is te vinden in het licht laten schijnen op gebeurtenissen die zich in je leven voordoen. Dit zijn  gebeurtenissen waarbij mensen betrokken zijn met elkaar en die ervoor zorgen dat ze verbonden raken. 

Dat kunnen prettige gebeurtenissen , maar ook minder prettige gebeurtenissen zijn:
huwelijken, geboorte, echtscheiding, familieruzies, zelfdoding, misdrijven, ongelukken (MH17), overlijden, ziekte.

Vaak leveren deze gebeurtenissen ook onbegrip, verwijten, oordelen en afwijzing op. Als haat, afwijzing, ontkenning de brandstof in een relatie is, dan brengt dat lijden met zich mee. Deze ingrediënten zijn net als lijm. Degene die haat kleeft zichzelf daarmee vast aan degene die gehaat wordt en de hele situatie dringt zich daarmee steeds sterker op.

Door te vergeven (ver)schijnt licht er in de situatie. En in het licht kan het wonder van een omslag in waarneming plaatsvinden.

Woorden van Licht en Liefde

Behulpzaamheid- Wie werkelijk behulpzaam is, stemt zich eerst af op zijn innerlijke leiding en vraagt die wat hij moet zeggen of doen.
Compleetheid-  Liefde weet dat ze compleet is, ze hoeft niet iets van elders weg te nemen om zich aan te vullen, ze is compleet en heel en verlangt niets.
Creativiteit- We zijn medescheppers in een scheppend universum.
Dankbaarheid- Het enige wat er van je verleden overblijft is dankbaarheid.
Eenvoud- Wat waar is is simpel, wat simpel is is waar.
Eerlijkheid- is een intentie om bewust af te zien van leugens, bedrog en desinformatie. Het is overeenstemming brengen in je denken, spreken en doen.
Empathie- ware inleving is de ander echt zien, zien wie hij werkelijk is, open staan en niet invullen wat hij nodig heeft.
Geduld- Wanneer je zeker bent van de goede afloop kun je geduld hebben over het tijdstip waarop dit zich voltrekt. Je bent vrij.
Gelijkmoedigheid- Dankzij gelijkmoedigheid kun je liefde in een situatie binnenbrengen.
Genezing- Liefde is altijd genezend. Ze straalt het licht van genezing om zich heen uit, omdat ze weet dat ziekte niet de wil van God is.
Helderheid- In een heldere geest dagen heldere inzichten. Met helderheid ben je uit de verwarring.
Humor- Humor is een belangrijk aspect van liefde, het is zelfs een goddelijk aspect.
Inclusiviteit- Liefde selecteert niet, vergelijkt niet, sluit niet uit. Ze is alomvattend.
Inspiratie- is zelf inspirerend en vermeerdert zich altijd, zoals een schepping scheppend blijft.
Moed- voel de angste en doe het toch.
Onbaatzuchtigheid- je kunt nooit iets verliezen, alleen winnen. Iedereen wint erbij.
Onschuld- is wie we wereklijk zijn, zoals we zijn geschapen. Vergeving helpt ons dit te herinneren.
Onthechtheid- wil zeggen: je leeft in deze wereld, maar niets in deze wereld heeft macht over jou, zodat jouw liefde vrij, speels en creatief kan stromen.
Onvoorwaardelijkheid- is liefde die onbevangen, open en ontvankelijk is.
Overgave- is mijn enige verantwoordelijkheid, de rest zal me gegeven worden.
Overvloed- schept overvloedig. Liefde breidt zich immer onbeperkt uit.
Passie- is waar je ziel van gaat zingen, waar je hart enthousiast van wordt en waar je ogen van gaan stralen.
Rechtvaardigheid- is er voor iedereen, ze geeft naar haar aard evenveel aan allen.
Respect- is een vorm van liefde die de ander erkent in wie hij werkelijk is.
Schoonheid- is de essentie van al het geschapene.
Stilte- is de bewustzijnsstaat van ontvankelijkheid.
Trouw- Wie trouw is aan zichzelf, kan trouw zijn aan anderen.
Verbondenheid- We zijn op zoveel niveaus met elkaar verbonden, dat we in feite alleen maar gemeenschappelijke belangen hebben.
Verdraagzaamheid- Ware verdraagzaamheid oordeelt niet en ziet feiten als neutraal.
Vergevingsgezind- Er is geen grotere veiligheid dan vergeving en liefde. Vergeving is het vrijmaken van licht.
Vertrouwen- is een basisvoorwaarde voor liefde.
Verwachtingsloosheid- Liefde maakt geen verhalen en verwacht niets, maar aanvaardt alles.

Volmaaktheid- is een kenmerk van de goddelijke schepping: perfectie schept perfectie.

Vredelievendheid- met gebalde vuisten kun je niets ontvangen.
Vreugde- vreugde is het onvermijdelijk gevolg van alle uitingen van liefde.
Vrijgevigheid- wordt in vrijheid gegeven en in vrijheid ontvangen.
Vrijheid- Wie vrij is kan vrijheid schenken.
Waarheid-
is een godskracht die in de schepping is ingewreven.
Welkom- Alles is welkom in een gastvrij open hart.
Wijsheid- is heel letterlijk licht brengen in een situatie.
Zachtmoedigheid- Wie weet dat hij ten diepste onkwetsbaar is, kan zich veroorloven zachtmoedig te zijn.
Zegening- Een zegen is een rechtstreekse verbinding van jouw ziel met die van de ander en nodigt God uit hierin binnen te gaan en jullie beiden te zegenen met licht.
Zuiverheid- Liefde kan bloeien in een zuiver hart.