Toen ik het bos was

Toen ik de stroom was, toen ik het bos was,

toen ik nog steeds het veld was,

toen ik elke hoef, voet, vin en vleugel was,

toen de hemel zelf was.

 

Niemand heeft me ooit gevraagd of ik een doel had,

niemand had zich ooit afgevraagd wat ik nodig zou kunnen hebben,

want er was niets waar ik niet van kon houden.

 

Toen ik alles achterliet wat we ooit waren,

begon de pijn, kwamen de angst en de vragen,

en ik huilde, ik weende.

En tranen die ik nooit eerder had gekend.

Dus keerde ik terug naar de rivier, ik keerde terug naar de bergen.

Ik vroeg opnieuw om hun hand in het huwelijk,

smeekte ik- ik smeekte  elk voorwerp en wezen om te trouwen,

en toen zij aanvaardden, was God altijd aanwezig in mijn armen.

 

En Hij zei niet: ' waar ben je geweest? want toen wist ik dat mijn ziel - elke ziel- hem altijd heeft vastgehouden.

- Meister Eckhart

 

Meditatie

Zittend 
op mijn kussen
de ogen gesloten
ervaar ik
het zoeken

Geest bezoekt
wat was
en verwijlt
bij wat zal zijn

Oude pijn
zorgen over
wie ik zal zijn
en of
ik er wel mag zijn

Een decor
van verscheidenheid
de achtergrond blank.

Zelfs de stilte
is hier niet

Hier 
kan alles zijn.

- Angela Stoof  meer lezen: www.angelastoof.nl

 

 

 

 

Het Latifa gebed

'Ya latif - de Subtielste, de Fijnzinnigste.' Latifa betekent letterlijk 'subtiel'. In de Islam is Ya latif één vaan de negenennegentig namen voor Allah/God.

Het Latifa-gebed is een gebed of meditatie waarbij je verschillende woorden uitspreekt, bewust ademhaalt en met je handen verschillende plaatsen op je lichaam aanraakt. In zijn eenvoud is het een subtiel gebed. Het 'levensgebed' kent zijn oorsprong in het soefisme. Het soefisme is een mystieke stroming.  Rumi, die Djelal aldin genoemd wordt, glorie van de godsdienst, is een bekend dichter uit deze stroming. Hij was een tijdgenoot van Franciscus.
Ook de Indiase mysticus Inayat Khan behoorde tot deze stroming. Hij was moslim, maar in zijn eigen milieu revolutionair omdat hij de universele waarden van het soefisme benadrukte.

God is één, maar doet zich in verschillende beelden en woorden aan ons voor. Alle wereldgodsdiensten ontspringen aan eenzelfde bron. Elke soefi volgt een eigen innerlijke, spirituele school.

Het gebed

Ik besta
Ik verlang
Ik hoop
Ik geloof en vertrouw
Ik laat los
Ik heb lief
Ik ben bereid

In het Latifa-gebed worden, met enkele woorden, de subtiele, fijnere kwaliteiten van het bestaan genoemd. Daardoor kun je die bewust her-inneren, ze 'opnieuw naar binnen brengen'. Dat herinneren helpt je om die kwaliteit levend te houden. De weg van Latifa kun je een bestaansmeditatie noemen. Het gebed helpt je om tot de essentie van je bestaan te komen, om contact te maken met wat je ten diepste beweegt.

Bestaan

Bestaan
Aanvaarden
met moeite
vol vreugde.
De kwade dagen,
de saaie, de verrukkelijke.
Het is, zoals het is.
Meebewegen
met de golslag van het bestaan.
Zoals de seizoenen
de golven
de vogels
de sterren
en de adem van al wat leeft.

 

De oefening

De weg naar binnen leidt langs zeven plekken op je lichaam. In het schema hieronder geef ik aan langs welke plekken de oefening voert en welke kwaliteit bij elke plek hoort. Leg je handen op deze plek en overweeg wat die eigenschap je te te zeggen heeft.

1. Linkerzij - milt - aanvaarding
2. Rechterzij - lever - verlangen
3. Linkerborst - linkerlong - hoop
4. Rechterborst - rechterlong - vertrouwen en  geloof
5. Keel - stem - overgave en loslaten
6. Midden van de borst - hart - Liefde en spontaniteit
7. Tussen borstbeen en navel - middenrif  -  de (vrije) wil

Herhaal het gebed regelmatig.
Begin opnieuw, met meer aandacht.
Ervaar dat de beweging verdergaat, op een dieper niveau.
Een doorgaande stroom, een levensteken.