Spiritualiteit als tegenmacht

'Wie wäre es, wenn du dich mal an deine Göttlichkeit erinnern würdest?

- Alanis Morrisette

Spiritualiteit moedigt ons aan afscheid te nemen van al onze beperkte denkbeelden en zowel nederig te zijn als open te staan voor de mogelijkheid dat God aanwezig is in ons leven. De nadruk ligt op persoonlijke eraringen in plaats van op een aangeleerd of overgeërfd geloof. Spiritualiteit is de verinnerlijking van religie.

Spiritualiteit is het doorleven, doordenken en eigen maken van mystieke principes, en die steeds bereid zijn aan te passen als er nieuwe inzchten komen.

Een spiritueel mens is een mens met een geest, die de dingen met geestdrift doet, met inzet van zijn volle verstand en een warm hart.