Cultuur

Spiritualiteit heeft de taak om alert te zijn op wat er in de samenleving en cultuur gebeurt.
Spiritualiteit, ook de seculiere, is er niet voor om het bedrijfsleven te helpen maar om een tegenmacht te vormen, om de vraag naar menswaardigheid te blijven stellen;

Tekortschieten

Het is de ziekte van deze tijd, dat eeuwige ' moeten' . Door de toegang tot alle informatie weten we hoe het perfecte leven eruitziet, en door het geloof in maakbaarheid vonden we dat we die kennnis ook moeten toepassen . Als je niet perfect bent is dat dus je eigen schuld. Regelmatig heb je dus het gevoel tekort te schieten, terwijl je op alle fronten je best doet. 

Leg jezelf niets op, begrijp dat je niet alles moet willen in het leven, en dat vertragen en kiezen beter werkt.

De ziekte van onze maatschappij

'We zijn ingebunkerd met een diepvriesmaaltijd op schoot.'

- Dirk de Wachter psychiater

Zijn hypothese is ; dat psychische kwetsbaarheid van mensen de zwakke punten van onze maatschappij aantoont. Het is een oproep aan de samenleving om goed te luisteren naar de kwetsbare mens, want kwetsbare mensen zeggen iets over ons allemaal. Zij reflecteren wat er in onze westerse cultuur aan de hand is.

Mensen met 'rare' afwijkingen vertellen iets over ons allemaal. Dat is een belangrijke boodschap, omdat deze wereld de neiging heeft om dat wat ' afwijkend' is weg te zetten als niet normaal en als ook van geen betekenis. Zij, de afwijkenden, moeten behandeld worden en  daarna kunnen ze hun plaats in de wereld weer innemen alsof er verder niets aan de hand is.

Wat vertellen ze ons:  dat relaties ertoe doen, dat eenzaamheid afschuwelijk is, dat we dicht op elkaar wonen en elkaar niet kennen, dat we veel afwijzing en uitsluiting moeten incasseren. Het centrale kenemerk zijn de gevoelens van leegte en zinloosheid. In onze samenleving lijkt  de belangrijkste uitdaging: de zin van het bestaan. Nadenken over de zin van het bestaan, over wat leven is en hoe we kunnen leven. Het vereist een verandering in ons denkproces: hoe we als gewone kleine mensen kunnen bijdragen aan een betere wereld.

 

 

Gelukkig moeten zijn

In onze maatschappij heerst de gedachte dat iedereen ongelooflijk gelukkig moet zijn, toch voelen we dat er onder die sfeer een soort verdriet zit dat nu naar boven komt. Het lijkt een soort verplichting, een dwangmatig dagelijks geluk dat niet verstoord mag worden.

Maar dat kan niet. Het leven is wisselend, het is af en toe gelukkig, maar het is soms ook lastig. Dat is eigen aan het menselijk bestaan.