Soulinspiration

Blog: Aha-erlebnissen

Boeken en sites.

Mens in wording:
- De natuurlijke tijd en het ritme van het leven.
- Psychologie van de vrijheid
- Levend beeld
- De nieuwe mens
- Persona

Hartzien:
- Opnieuw zien
- Kindertijd
- Ommuurde stad in de woestijn
- Onzichtbare krachtlijnen
- De Roos

De gloeden de geur:
- Het land waar je alles verliest
- Tweede akte
- Derde akte
- Waarvan akte

 

Blog: Vrijheid


Bestaansmeditaties:

- Toen ik het bos was
- Bestaansmeditatie
- Het Latifa gebed
- Bestaan
- De oefening

Zenmeditatie- liefde:
- Zen beoefenen
- Laat de controle los
- Niet bewegen
- Niets doen

Intuïtie:
- Inzicht
- Voorgevoel ,intuïtie
- Afhankelijkheid
- Spiritueel onderscheidingsvermogen

Bezieling:
- Motivatie
- Bezielend leven
- Wees een genie
- Persoonlijke vervulling

Donkere nacht:
- De donkere nacht van de ziel
- Universeel beeld
- Dwalen en dolen

Levensboek:
- Waar sta je in het leven
- Waar sta je?
- Bron van kracht
- Dagboek

 Innerlijke vrijheid:
- De moed hebben tot zichzelf
- Innerlijke vrijheid
- Vrijheid is wat je bent
- Kun je leren jezelf te zijn?

Vrijheid:
- Wat is vrijheid?
- Negatieve en positieve vrijheid
- Formele vrijheid
- Vrije wil

Groei:
- Een spirituele relatie

Betekenis:
- Geluk en betekenis
- Van materiële focus naar meer betekenis

 

Genezen van de wereld

Gewikkeld in de slaap van deze wereld:

- De wereld
- Soul of the head
- Een Nabij-de-dood-ervaring of Bijna-Dood-ervaring
- We zijn niet alleen
- Telepathische gedachteoverdracht
- Holistisch genezen
- Kwantumfysica
- Zelfgenezend vermogen
- Biologische voeding

Menas; een icoon:
- Vrienden noem ik jullie
- Jezus en Menas; een icoon van vriendschap

Uur en eeuwigheid:
- Najagen
- Een nieuw tijdperk

Een goed verhaal:
- De mens is zichzelf een verhaal
- Proces van bevrijding
- Een heel speciale ontroering
- Het ontwaken van het hart
- De levenswegmetafoor

Licht:
- Licht, niet onze schaduw, beangstigt ons!
- Licht op gebeurtenissen
- Woorden van Licht en Liefde

Ziel, oog, hand:
- Zie mij, hoor mij, ken mij
- Zien en gezien worden

Zin/loosheid:
- Verveling
- Zinloosheid
- Wat tilt je boven jezelf uit?
- Een doel hebben, heelt.

Spiritualiteit:
- Tijdloos
- Spiritualiteit
- Kracht en bron
- 'Nieuwe' spiritualiteit
- Zoekerse
- Spiritualiteit gaat door je heen

- Geseculariseerde spiritualiteit

Rumi's inspiratie:
- Rumi - boodschapper en bruggenbouwer
- Je leven leven
- Riscico nemen
- Vragen
- Nooduitgang
- Word de lucht

- Mens-zijn

Poëzie:
- Poëzie; de kracht van mooie woorden
- Ziel
- De kracht van woorden
- Heilige woorden
- Put en muur
- De symboolfunctie van poëzie

De dichter Rilke:
- Poëzie
- Leef de vragen

Inspiratie:
- Het goddelijke vuur in onszelf ontsteken
- Levenswater
- De Doorbraakervaring
- Inspirerende voorbeelden
Gandhi

Perspectief:
- Motivatie
- Anders; het kan en moet anders
- Perspectief
- Vernieuwing
- Zelfexpressie
- Waar kom je je bed voor uit?

Contemplatie:
- Contemplatie en transformatie
- Integreren

Cultuur

 Cultuur (kritiek):
- Religie en cultuur
- Tekortschieten
- De ziekte van onze maatschappij
- Gelukkig moeten zijn

De religieuze cultuur:
- Een groter bewustzijn
- Religieuze hypocrisie
- Proef de vrucht, vergeet de schil

Binnenland:
- Wolkbreuk boven het binnenland
- Vlam in de pan
- Eerdere gezichten
- Voel jezelf aan de tand

 Spiritualiteit als tegenmacht:
- Afscheid van de beperkingen


Manifestatie:
- Scheppen
- Het menselijk vermogen tot scheppen.

Change:
- To change the world
- Hoopvolle nieuwe ontwikkelingen
- Ontketen iets nieuws

 Vreedzaam:
- Vrede kun je leren
- In vredesnaam
- Geweldloze communicatie

Kwetsbaar:
- Rabbi's woorden
- ( Over) heersen
- Verdwenen zelf
- De eerste relatie

 Kunst:
- Het beeld van ......

Niet in je eentje

Niet in je eentje:
- Niet alleen
- Ken je mij?

 De tijd voorbij :

- Testament
- Onze heilige tijd
- Onze heilige geschiedenis
- Kindertijd
- Onze onbewuste machtsstrijd
- Paradijs of werkelijkheid
- Heilige genade
- Buiten de tijd

Beweging en Tijd:
- Stilstand
- Het leven voltrekt zich in dit ogenblik
- Stop, waar ga je naar toe?
- Het land van nooit meer terugkeren
- Tijdverdrijf
- Tijdruimten
- Verleden, heden en toekomst
- Ze gaan gewoon voorbij de tijden
- Ondertussen
- Omlooptijd
- Het is afwisselend ochtend, middag en avond
- De tijd heiligen

Geschenken:
- De geschenken van de verschillende religies
- Hindoeïsme
- Boeddhisme
- De Chinese religies
- Het Jodendom
- Het Christendom
- Islam

 Contrastervaring:
- Veerkracht
- Die Auferstehung
- Ontregelende ervaringen
- Aardbeving

Tranen:
- Tranen van verdriet
- Tranen van herkenning
- De genade van tranen

 Flow:
- Eenheid van lichaam en geest
- Zoek naar flow
- Flow-ervaringen

 Het gebed:
- Het onze Vader/ Moeder gebed
- Spreken zonder woorden
- Klop aan, verdwijn, val....
- Het gebed aan Onze Vader in het Aramees
- Dank u Vader
- Genees mijn lichaam, hart en ziel
- Gebed van Jezus
- The Hamsa Prayer
- Bidden zonder projectie
- Metta Prayer

- Dank je wel