Soulinspiration

Blog: Aha-erlebnissen

Boeken:

Mens in wording:
- De natuurlijke tijd en het ritme van het leven.
- Psychologie van de vrijheid
- Levend beeld
- De nieuwe mens
- Persona

Hartzien:

- Opnieuw zien

- Kindertijd

- Ommuurde stad in de woestijn

- Onzichtbare krachtlijnen

- De Roos

De gloed en de geur:

- Het land waar je alles verliest

- Tweede akte

- Derde akte

- Waarvan akte

Blog: Vrijheid


Bestaansmeditatie:
- Het Latifa gebed
- Bestaan
- De oefening

Intuïtie:
- Inzicht
- Voorgevoel ,intuïtie
- Afhankelijkheid
- Spiritueel onderscheidingsvermogen

Bezieling:
- Motivatie
- Bezielend leven
- Wees een genie
- Persoonlijke vervulling

Donkere nacht:
- De donkere nacht van de ziel
- Universeel beeld
- Dwalen en dolen

Levensboek:
- Waar sta je in het leven
- Waar sta je?
- Bron van kracht
- Dagboek

 Innerlijke vrijheid:
- De moed hebben tot zichzelf
- Innerlijke vrijheid
- Vrijheid is wat je bent
- Kun je leren jezelf te zijn?

Vrijheid:
- Wat is vrijheid?
- Negatieve en positieve vrijheid
- Formele vrijheid
- Vrije wil

Groei:
- Een spirituele relatie

Betekenis:
- Geluk en betekenis
- Van materiële focus naar meer betekenis

 

Genezen van de wereld

Gewikkeld in de slaap van deze wereld:

- De wereld
- Soul of the head
- Een Nabij-de-dood-ervaring of Bijna-Dood-ervaring
- We zijn niet alleen
- Telepathische gedachteoverdracht
- Holistisch genezen
- Kwantumfysica
- Zelfgenezend vermogen
- Biologische voeding

Menas; een icoon:
- Vrienden noem ik jullie
- Jezus en Menas; een icoon van vriendschap

Uur en eeuwigheid:
- Najagen
- Een nieuw tijdperk

Een goed verhaal:
- De mens is zichzelf een verhaal
- Proces van bevrijding
- Een heel speciale ontroering
- Het ontwaken van het hart
- De levenswegmetafoor

Licht:
- Licht, niet onze schaduw, beangstigt ons!
- Licht op gebeurtenissen
- Woorden van Licht en Liefde

Ziel, oog, hand:
- Zie mij, hoor mij, ken mij
- Zien en gezien worden

Zin/loosheid:
- Verveling
- Zinloosheid
- Wat tilt je boven jezelf uit?
- Een doel hebben, heelt.

Spiritualiteit:
- Tijdloos
- Spiritualiteit
- Kracht en bron
- 'Nieuwe' spiritualiteit
- Zoekerse
- Spiritualiteit gaat door je heen

- Geseculariseerde spiritualiteit

Rumi's inspiratie:
- Rumi - boodschapper en bruggenbouwer
- Je leven leven
- Riscico nemen
- Vragen
- Nooduitgang
- Word de lucht

Poëzie:
- Poëzie; de kracht van mooie woorden
- Ziel
- De kracht van woorden
- Heilige woorden
- Put en muur

- De symboolfunctie van poëzie

Inspiratie:
- Het goddelijke vuur in onszelf ontsteken
- Levenswater
- De Doorbraakervaring
- Inspirerende voorbeelden
Gandhi

Perspectief:
- Motivatie
- Anders; het kan en moet anders
- Perspectief
- Vernieuwing
- Zelfexpressie
- Waar kom je je bed voor uit?

Contemplatie:
- Contemplatie en transformatie
- Integreren

Cultuur

 Cultuur (kritiek:
- Religie en cultuur

- Tekortschieten

- De ziekte van onze maatschappij

- Gelukkig moeten zijn

Binnenland:

- Wolkbreuk boven het binnenland

- Vlam in de pan

- Eerdere gezichten

- Voel jezelf aan de tand

 

 

 Spiritualiteit als tegenmacht:
- Afscheid van de beperkingen

Manifestatie:
- Scheppen
- Het menselijk vermogen tot scheppen.

Change:
- To change the world
- Hoopvolle nieuwe ontwikkelingen
- Ontketen iets nieuws

 Vreedzaam:
- Vrede kun je leren
- In vredesnaam

- Geweldloze communicatie

Kwetsbaar:

- Rabbi's woorden

- ( over) heersen

Kunst:

- Het beeld van ......