Zie mij, hoor mij, ken mij.

Het ontwikkelen van empathie voor anderen- gaat via het ontwikkelen van empathie voor jezelf. Echte empathie is een vaardigheid om iemands denk-en gevoelswereld te leren begrijpen. Nieuwe competenties zijn nodig voor echte empathie: opnieuw leren ZIEN, HOREN en het innerlijk van een ander van binnen uit te leren KENNEN. Om dit tot stand te brengen zijn nieuwe vaardigheden in de verbeelding, inspiratie en de intuïtie nodig, die zich slechts kunnen ontwikkelen op basis van zelfperceptie: zelfempathie is een onontkoombaar noodzakelijk instrument voor ECHTE empathie voor anderen.

Zien en gezien worden

'De dingen hebben jou nodig/
om gezien te kunnen worden.'

- K. Schippers

'Zijn we misschien in plaats daarvan iets te veel bezig om zelf gezien te worden?
De ogenblikken waarop we onszelf hervinden zijn zeldzaam. Meestal leven we aan de buitenkant van onszelf, worden we geleefd, in plaats van dat we zelf leven.'

- Henri Bergson